Israel

Africa

CHAMBER OF COMMERCE

Single Post

חברה ירוק 2000 זכתה בפרויקט חקלאי גדול בזמביה

חברה ישראלית זכתה בפרויקט חקלאי ענק בזמביה

ההמיזם של חברת ירוק 2000 הוא בהיקף כולל של כ-84 מיליון דולר וכולל בניית חוות, מרכזי הדרכה ושירותים חקלאיים במדינה האפריקנית

בנק דיסקונט וחברת בלובירד סגרו מימון לפרויקט חקלאי באפריקה עבור חברת ירוק 2000 בע"מ בהיקף כולל של כ-84 מליון דולר.

הפרויקט של חברת ירוק 2000 הוא בהיקף כולל של כ-84 מיליון דולר וכולל בניית חוות חקלאיות ומרכזי הדרכה ושירותים חקלאיים בזמביה. בנק דיסקונט העמיד מימון עבור השלב הראשון של הפרויקט בהיקף של כ-42 מליון דולר. לצורך המימון שיתף פעולה בנק דיסקונט עם חברת הביטוח הממשלתית אשרא ועם חברת בלובירד מימון ופרויקטים. במסגרת החבילה הייתה שותפה גם חברת ביטוח ממשלתית אירופאית נוספת. המימון הינו ל-100% מעלות הפרויקט, כולל למקדמה.

ירוק 2000 היא חברה שהוקמה ע"י רפי דיין בעל השליטה בחברה, אשר עוסקת בתכנון, הקמה וניהול של פרויקטים חקלאיים ברחבי העולם על מנת לתת פתרונות חקלאיים חכמים בארץ ובחו"ל. ירוק 2000 הקימה עד כה עשרות פרויקטים חקלאיים באפריקה ובכל רחבי העולם. פרויקטים אלו מאפשרים תעסוקה והעברת ידע ישראלי מתקדם לאלפי חקלאים מקומיים, גידול תוצרת שמניבה הכנסות משמעותיות ועצמאות תזונתית לתושבים המקומיים, וכן שילוב של ספקי ציוד וטכנולוגיה ישראלים רבים.

חבילת המימון אורגנה ע"י בלובירד מימון ופרויקטים, בהובלת ניר ברקת ורם שליטא, שמתמחה בארגון חבילות מימון מורכבות לפרויקטי תשתיות גדולים במדינות מתפתחות. לקוחותיה הם קבלנים ישראלים ואירופאים. בלובירד צברה ניסיון רב בסגירת עסקאות מימון גדולות הכוללות שילוב של בנקים ומבטחים בינ"ל, לפרויקטי תשתיות בתחומי מים, בריאות, חקלאות ועוד, באפריקה, אמריקה הלטינית, ברה"מ לשעבר ועוד.

דיין עצמו מסר ל'ישראל היום כי ''עבודה קשה, התמדה ואמונה במה שנו עושים. זו הדרך שלנו להצלחה. אנו פעילים כבר הרבה שנים בתחום הפרויקטים החקלאיים בעולם בהצלחה גדולה, תחום עיסוק מיוחד שתורם רבות לפיתוח הכלכלה, ייצור מזון, ייצור מקומות עבודה והעצמת החקלאים והחקלאות בעולם...''

ההלוואות תועמדנה בהתאם להתקדמות בפרויקט, כנגד ביצוע אבני דרך, והתשלומים יועברו ישירות לחברת ירוק 2000.

לחברה פעילות רבה לא רק באפריקה, ובתכניות העבודה של החברה פרויקטים נוספים בהיקף גדול.

צילום:ירוק 2000