Israel

Africa

CHAMBER OF COMMERCE

Single Post

אתיופיה רוצה מסחר ישראלי


ניסו בצלאל, היילמריאם דסלן וגדי רביד צילום: תמיר ברגיג)

באקדמית נתניה התקיים ערב גאלה לכבוד ראש ממשלת אתיופיה היילמריאם דסלן בהשתתפות נשיא לשכת המסחר ניסו בצלאל, מנכ"ל לשכת המסחר ד"ר וינטר איילה, נציגי משרד החוץ וגופים עסקיים.

דלסן, שהגיע לישראל כדי לחזק את הקשרים העסקיים בין ישראל לאתיופיה, הודיע שהוא מעוניין לראות השקעה רבה יותר באתיופיה ובמיוחד בתחום ההיי-טק. דיקן ביה"ס למנהל עסקים באקדמית נתניה ד"ר גדי רביד, ציין את שיתוף הפעולה עם לשכת המסחר ונשיאה, ניסו בצלאל, לקירוב קשרים אקדמיים ועסקיים עם מדינות שונות באפריקה