Israel

Africa

CHAMBER OF COMMERCE

Single Post

סבך מלחמות מקומיות קורע את מארג החיים בקונגו

אוזלת ידה של הממשלה לפתור סכסוכי אדמות הפכה את קונגו לזירת קרבות בין שבטים התלויים זה בזה לקיומם. מומחים חוששים מפני החרפת האלימות על רקע משבר בבחירות הקרבות. הארץ