Israel

Africa

CHAMBER OF COMMERCE

Single Post

מתחת לסהרה: העניין המוחדש שמגלה הנהגת ישראל באפריקה

נתניהו יהפוך הקיץ לראש הממשלה הישראלי הראשון זה 30 שנה שיוצא לביקור ביבשת הענקית שמדרום לנו, במטרה לשפר את היחסים הכלכליים והביטחוניים בין הצדדים. מעריב