Israel

Africa

CHAMBER OF COMMERCE

Single Post

מתחת לסהרה: העניין המוחדש שמגלה הנהגת ישראל באפריקה

נתניהו יהפוך הקיץ לראש הממשלה הישראלי הראשון זה 30 שנה שיוצא לביקור ביבשת הענקית שמדרום לנו, במטרה לשפר את היחסים הכלכליים והביטחוניים בין הצדדים. מעריב


LOCATION

Israel

Africa

CHAMBER OF COMMERCE

Nolton House 14

Shenkar St.

P.O.Box 12358

Herzliya Pituach 4672514

Israel

CALL

T: +972-(0)73-206-2333

F: +972-(0)9-960-1333

CONTACT

© 2016 By Israel Africa Chamber of Commerce

Contact us at office@iachamber.co.il

CHAMBER OF COMMERCE