Annual General Meeting 2016

A new president to the Israel Africa chamber of commerce, Mr. Niso Bezalel

ניסו-29_edited_edited_edited_edited_edited

אלי אבידר, הנשיא היוצא של לשכת המסחר ישראל אפריקה, סיים שתי קדנציות כנשיא הלשכה ופינה את מקומו לנשיא הבא.

 

באסיפה הכללית שהתקיימה בשישי ליוני 2016 נבחר פה אחד ניסו בצלאל כנשיא החדש של לשכת המסחר ישראל אפריקה. הבחירה הנה לקדנציה של שנתיים. ניסו בצלאל מבעלי אבוני אנטרפרייז הנו חבר הנהלה רב שנים בלשכת המסחר ישראל אפריקה.

במעמד האסיפה הכללית קיבל מארק קדוש, נשיא כבוד של הלשכה, את מדליית הכבוד של הלשכה.